ما که هستیم

 • این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی ای است که فلاورالکترونیک از کاربران سایت جمع آوری می کند و نیز نحوه استفاده فلاورالکترونیک از این اطلاعات است. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران فلاورالکترونیک را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
 • ما متعهد به حفظ حریم خصوصی شما هستیم. این سیاست حفظ حریم خصوصی بیانگر اصولی است که فلاورالکترونیک بر اساس آن کار می‌کند و بخش مهمی از سیاست حفظ حریم خصوصی فلاورالکترونیک را تشکیل می‌دهد.

اطلاعات شخصی که با مجوز شما گردآوری و از آن استفاده می‌کنیم

هدف از گردآوری اطلاعات شخصی، ارائه محصولات و/یا خدمات به شما و نیز تضمین این است که از قوانین جاری، مقررات و سایر الزامات قانونی تبعیت می‌کنیم. شما این حق را دارید که تصمیم بگیرید اطلاعات درخواستی ما را ارائه دهید یا خیر؛ اما در بیشتر موارد، چنانچه اطلاعات شخصی خود را ارائه ندهید، ممکن است نتوانیم محصولات یا خدمات خود را به شما عرضه کنیم یا به درخواست‌های شما پاسخ دهیم. 

به آگاهی شما می‌رسانیم که در شرایط زیر، ممکن است اطلاعات شخصی‌تان را بدون رضایت شما گردآوری و استفاده کنیم:

 • اطلاعات شخصی برای دفاع و امنیت ملی حیاتی باشد؛
 • اطلاعات شخصی برای امنیت عمومی، سلامت عمومی و منافع عمدۀ عمومی حیاتی باشد؛
 • اطلاعات شخصی با تحقیقات جنایی، پیگردهای حقوقی، محاکمات و اجرای احکام ارتباط داشته باشد؛
 • اطلاعات شخصی برای حفاظت از حقوق مشروع و مهم (اعم از حق حیات و مالکیت) و منافع صاحب اطلاعات شخصی یا سایر افراد ضروری باشد، ولی دریافت رضایت صاحب اطلاعات دشوار باشد؛
 • اطلاعات شخصی گردآوری شده بنا به صلاحدید صاحب این اطلاعات در اختیار عموم قرار گرفته باشد؛
 • اطلاعات شخصی از منابع عمومی مانند گزارش‌های مطبوعاتی یا اطلاعیه‌های دولتی گردآوری شده باشد؛
 • اطلاعات شخصی برای امضای قرارداد مورد نیازتان توسط ما ضروری باشد؛
 • اطلاعات شخصی برای حفظ کارایی ایمن و پایدار محصولات و/یا خدمات ارائه‌شده، از جمله برای کشف و رفع نقص محصولات و/یا خدمات ضروری باشد؛
 • اطلاعات شخصی برای انتشار اخبار حقوقی ضروری باشد؛
 • اطلاعات شخصی در نتایج آمار یا پژوهش‌های دانشگاهی انجام شده برای منافع عمومی، غیرقابل شناسایی شده باشد.

اطلاعات غیر قابل شناسایی

ما ممکن است سایر انواع اطلاعاتی را نیز گردآوری کنیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به افراد مرتبط نباشد (و اطلاعات شخصی قلمداد نشود). این اطلاعات ممکن است شامل داده‌های آماری باشد که هنگام استفاده از یک خدمات خاص، مانند پیشینه‌های ورود/خروج، پیشینه‌های تعامل، و پیشینه‌های خطا هنگام استفاده از خدمات حساب Mi، ایجاد می‌شود. هدف از این گردآوری، بهبود خدماتی است که به شما ارائه می‌کنیم. نوع و مقدار اطلاعات گردآوری‌شده بستگی به نحوه استفاده شما از محصولات و/یا خدمات ما دارد. ما این اطلاعاتی را انباشته می‌کنیم. در این گونه انباشته شده، داده‌ها اطلاعات شخصی نبوده و نمی‌توانند برای شناسایی شما مورد استفاده قرار گیرند. اما اگر اطلاعات قابل شناسایی غیرشخصی را با اطلاعات شخصی ترکیب کنیم، چنین اطلاعات ترکیب شده تا زمانی که به صورت ترکیب باقی بمانند به مثابه اطلاعات شخصی تلقی خواهد شد.

سیاست حفظ و نگهداری

ما اطلاعات شخصی شما را به مدتی که برای تحقق اهداف گردآوری اطلاعات لازم است یا تا زمانی که قانون ایجاب می‌کند نگهداری می‌کنیم؛ اهداف مذکور، در این سیاست حفظ حریم خصوصی آمده است. پس از تحقق هدف ما از گردآوری اطلاعات یا پس از اینکه درخواست شما برای حذف این اطلاعات را تأیید کنیم یا پس از خاتمه کارایی محصول یا خدمات مربوطه از سوی ما، دیگر اطلاعات شخصی‌تان را نگهداری نمی‌کنیم و آن‌ها را حذف یا ناشناس می‌نماییم. آن دسته از اطلاعات شخصی که برای مصلحت عمومی یا اهداف علمی، پژوهشی-تاریخی و آماری پردازش می‌کنیم از این قاعده مستثنی هستند. حتی اگر پردازش بیشتر این داده‌ها به هدف اولیۀ گردآوری آن‌ها مرتبط نباشد، در صورت مجاز بودن آن طبق قوانین جاری، همچنان این نوع اطلاعات را به مدت طولانی‌تر از زمان استاندارد نگهداری خواهیم کرد.

حقوق شما در خصوص اطلاعات شخصی‌تان

بسته به قوانین و مقررات مربوطه، شما صاحب حق دسترسی، اصلاح و حذف (و برخی حقوق دیگر) هر یک از اطلاعات شخصی خود نزد ما هستید (از این پس با عنوان «درخواست» به این مورد اشاره خواهد شد). این حقوق در قوانین قابل اجرا منوط به استثنائات و ایرادات خاص خواهند بود.

دارا بودن شرایط زیر به ما در انجام مؤثرتر درخواست شما کمک خواهد کرد:

• درخواست به واسطه کانال درخواست انحصاری فلاورالکترونیک اشاره شده در بالا ارسال و به منظور حفظ امنیت اطلاعات شما، درخواست‌تان باید به صورت مکتوب باشد (مگر آنکه قوانین محلی صراحتاً درخواست شفاهی را قابل قبول دانسته باشند)؛

• برای اینکه فلاورالکترونیک بتواند هویت شما را تأیید کند و مطمئن شود که موضوع داده‌ها شما بوده و یا به نمایندگی از موضوع داده‌ها به صورت قانونی مجاز به اقدام هستید، اطلاعات کافی را ارائه دهید.

پس از اینکه اطلاعات کافی برای تأیید اینکه درخواست شما قابل رسیدگی است را دریافت کردیم، ظرف هر بازه زمانی که در قوانین مربوطه حفاظت از داده‌ها مشخص شده است به درخواست شما پاسخ خواهیم داد. به طور تفصیلی:

• بر اساس الزامات قوانین مربوطه، در صورت درخواست‌تان یک نسخه از داده‌های شخصی شما که توسط ما گردآوری و پردازش شده است را به طور رایگان به شما می‌دهیم. برای هرگونه درخواست بیشترِ اطلاعات مربوطه، ممکن است بسته به هزینه‌های اجرایی و مطابق با قوانین مربوطه، مبلغ معقولی از شما دریافت کنیم.

• اگر هر اطلاعاتی که از شما در اختیار داریم نادرست یا ناقص باشد، شما این حق را دارید که بسته به هدف استفاده، اطلاعات شخصی خود را تصحیح یا تکمیل کنید.

• بسته به الزامات قوانین مربوطه، شما این حق را دارید که وقتی دلیل موجهی برای نگهداری اطلاعات شخصی شما نزد ما وجود ندارد، درخواست حذف این اطلاعات را بدهید. ما دلایل درخواست شما برای حذف را بررسی کرده و گام‌های منطقی اعم از اقدامات فنی را پیاده می‌کنیم. لطفاً در نظر داشته باشید که ممکن است به دلایل مربوط به محدودیت‌های قانونی اجرایی و/یا محدودیت‌های امنیتی فناوری نتوانیم اطلاعات را بلافاصله از سیستم پشتیبان حذف کنیم. در این صورت، اطلاعات شخصی شما را به طور امن ذخیره کرده و دیگر آن را مورد پردازش قرار نمی‌دهیم تا زمانی که بتوان نسخه پشتیبان آن را حذف کرد یا آن را غیر قابل شناسایی نمود.

ما این حق را داریم که از رسیدگی به این موارد امتناع کنیم: درخواست‌هایی که بی‌معنا بوده، به صورت آشکار بی اساس و یا زیاده خواهانه هستند، درخواست‌هایی که ناقض حقوق دیگران در حفظ حریم خصوصی‌شان هستند و درخواست‌هایی که مستلزم کار فنی نامتناسب و بیش از حد هستند و همچنین درخواست‌هایی که طبق قوانین محلی الزامی نیستند، اطلاعات مربوطه که عمومی شده است و اطلاعات مربوطه که تحت شرایط محرمانه داده شده است. اگر ما بر این عقیده باشیم که برخی جنبه‌های درخواست شما برای حذف یا دسترسی اطلاعات ممکن است منجر به ناتوانی ما در استفاده قانونی از این اطلاعات برای اهداف مذکور امنیتی و مبارزه با کلاهبرداری شود، ممکن است درخواست شما را رد کنیم.

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

 اطلاعات به طور نامحدود حفظ می‌شوند. برای کاربرانی که در وب سایت ما ثبت نام می‌کنند، ما همچنین اطلاعات شخصی را که در مشخصات کاربر آنها ارائه می‌کنیم، ذخیره می‌کنیم. همه کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در هر زمان (به جز آنها که نمی‌توانند نام کاربری خود را تغییر دهند) ببینند، ویرایش و یا حذف کنند. مدیران وب سایت همچنین می‌توانند این اطلاعات را مشاهده و ویرایش کنند.